مریم علیان نژادی

درباره من

دکتر مریم علیان نژادی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/2/30)

استنادات

355

h-index

11

i10-index

13

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1403/3/1)

استنادات

287

مقالات

26

h-index

11

مؤلفین همکار

29

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه الزهرا (س)

1385-1388

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا (س)

رتبه اول دانشگاه با معدل 19/09

1389-1394

دکتری

دانشگاه الزهرا (س)

رتبه اول دانشگاه با معدل 19/87

تجارب

2014

پژوهشگر

مرکز CHTM و دانشگاه UNM آمریکا

1396-1397

مشاور فرهنگی دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

1394-1398

استاد مشاور انجمن فیزیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انواع تقویت کننده ها

کاربردهای لیزر در صنعت، طیف سنجی و پزشکی

پدیده های غیر خطی مثل پدیده های جذب و گسیل دو فوتونی، ترکیب چهار موج، رامان، SPM و XPM

انواع لیزرها مثل لیزرهای فیبر نوری، نیمه رسانا و ....

روش های درمان سرطان با لیزر، میکروویو، فراصوت و ....

انواع حسگرها

استفاده از فراصوت در پدیده هایی مثل درمان سرطان، تشخیص و استخراج مواد دارویی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/01
آنالیز لیزر فیبر رامان DFB-QWS با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی SPM و XPM
الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)- با همکاری انجمن جنگال ایران(2015)
^مریم علیان نژادی*, فاطمه شهشهانی, وحید احمدی
بررسی تاثیر نانو ذرات و شدت لیزر در درمان سرطان و تغییرات دمایی بافت پس از تابش
لیزر در پزشکی(2017)
^مریم علیان نژادی*, امیرحسین ملازاده, مهران مین باشی
Design of a new family of narrow-linewidth mid-infrared lasers
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS(2017)
Behsan Behzadi, ^مریم علیان نژادی, Mani Hossein-Zadeh, Ravinder K. Jain*
درمان سرطان با امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا(HIFU)
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2017)
^مریم علیان نژادی*, ^معصومه فائز
Effect of laser intensity and exposure time on photothermal therapy with nanoparticles heated by a 793-nm diode laser and tissue optical clearing
QUANTUM ELECTRONICS(2018)
^مریم علیان نژادی*, مهران مین باشی, V.V. Tuchin
Modeling the optical nonlinear effects on DFB-RF laser based on the transfer matrix method
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2019)
^مریم علیان نژادی*, دکتر فاطمه شهشهانی, دکتر وحید احمدی
مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی
فیزیک کاربردی ایران(2018)
^مهدی سویزی, محمد جعفری پویا, ^مریم علیان نژادی*
تاثیر نرخ فلوئنس نور لیزر بر فتودینامیک تراپی
لیزر در پزشکی(2019)
^مریم علیان نژادی*, صدرا امینی, مهرنوش تقی زاده, مونا حیدری
Hydrothermal synthesis and characterization of WO3 nanostructures: effects of capping agent and pH
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9511339001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
Design and simulation of high-sensitivity refractometric sensors based on defect modes in one-dimensional ternary dispersive photonic crystal
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS(2019)
^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در تخریب بسامد رادیوییِ تومور کبد با الکترود سوزنی
پژوهش های نوین فیزیک(2019)
^مریم علیان نژادی*, بهناز باقری
شبیه¬سازی و بررسی لایه¬نشانی لایه¬های نازک فلزی به روش تبخیر حرارتی
دنیای نانو(ترویجی)(2019)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9511339001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
Hydrothermal synthesis and characterization of WO3 nanostructures: Effect of reaction time
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2020)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 8822333001, ^مریم علیان نژادی
بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2020)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
Effect of preparation conditions on physical properties of manganese oxide thin films
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9511339017, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^نفیسه معماریان, ^مریم علیان نژادی
بررسی سازوکار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت
مجله صوت و ارتعاش.(2020)
^مریم علیان نژادی, ^معصومه فائز*, ^لیلا نادری
High specific surface area micro-mesoporous WO3 nanostructures synthesized with facile hydrothermal method
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 9412338002, ^مریم علیان نژادی
Novel photoluminescent In2O3/a-SiC core/shell nanostructure synthesized by HW-assisted PECVD method
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, الهه رسولی, ^مریم علیان نژادی
Effect of solution pH on as-synthesized and calcined WO3 nanoparticles synthesized using sol-gel method
OPTICAL MATERIALS(2021)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تأثیر زمان تابش فراصوت متمرکز با شدت بالا بر درمان سرطان کارسینوم هپاتوسلولار
صوت و ارتعاش(2021)
^مریم علیان نژادی*, طناز پرهیزگاری
Localized surface plasmon resonance (LSPR) of coupled metal nanospheres in longitudinal, transverse and three-dimensional coupling configurations
OPTIK(2022)
^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
Effect of precursor material, pH, and aging on ZnO nanoparticles synthesized by one-step sol–gel method for photodynamic and photocatalytic applications
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2022)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تاثیر پگیله‌کردن بر مشخصه‌های اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای WO3 سنتز شده با روش سل-ژل
دنیای نانو(2022)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
High-performance photocatalytic WO3 nanoparticles for treatment of acidic wastewater
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
The effect of PEGylation on optical and structural properties of ZnO nanostructures for photocatalyst and photodynamic applications
Materials Today Communications(2023)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
High photocatalytic WO3 nanoparticles synthesized using Sol‑gel method at diferent stirring times
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
^مریم علیان نژادی*, 9711401006, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, 9611340001
Optofluidic R6G microbubble DBR laser: A miniaturized device for highly sensitive lab-on-a-chip biosensing
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2023)
^مریم علیان نژادی, محمد هژیر مظفری*, 9811401003
اساس و کاربرد لیزرهای فرابنفش نانوسیم اکسید روی
دنیای نانو(2023)
الهام نارنجی, ^مریم علیان نژادی*, محمدباقر ضعیفی
تاثیر تابش پالس لیزر بر درمان توده فضاگیر داخل جمجمه با روش فتوترمال
لیزر در پزشکی(2023)
پریسا بهشتی گزل‌آباد سفلا‌, ^مریم علیان نژادی*, امیرعلی مسعودی
High specific surface area γ-Al2O3 nanoparticles synthesized by facile and low-cost co-precipitation method
Scientific Reports(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه
پژوهش فیزیک ایران(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تاثیر زمان تابش لیزر بر درمان سرطان مغز با شیوه غیرتهاجمی و انتخابی فتوترمال با لیزر دیودی
دنیای نانو(2023)
پریسا بهشتی گزل آباد سفلا, ^مریم علیان نژادی*, امیرعلی مسعودی
Interaction of different lasers beams with synthesized H2Ti3O7 nanotubes: toward photodynamic therapy
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
9812401007, ^مریم علیان نژادی*, Mohammed J. Al‑Awady, Rana A. Ghaleb
Optical and structural properties of spherical-shaped boehmite and γ-alumina nanoparticles by ultrasonic-assisted hydrothermal method: the effects of synthesis route, calcination, and precursor concentration
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Highly sensitive asymmetric and symmetric cancer sensors with ultra-high-quality factor and resolution power
Scientific Reports(2023)
^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
تأثیر توزیع فضایی شدت لیزر بر درمان سرطان مغز با روش نور-گرما درمانی
پژوهش فیزیک ایران(2023)
پریسا بهشتی گزل آباد سفلا, ^مریم علیان نژادی*, امیرعلی مسعودی
Surface structured silver-copper bimetallic nanoparticles by irradiation of excimer laser pulses to bilayer thin films
PHYSICA SCRIPTA(2023)
9811401008, ^مریم علیان نژادی*, سمیه پناهی بخش
Optical and structural properties of bare MoO3 nanobelt, ZnO nanoflakes, and MoO3/ ZnO nanocomposites: The effect of hydrothermal reaction times and molar ratios
OPTICAL MATERIALS(2023)
^مریم علیان نژادی*, 9911401007, محدثه جمالی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
The physical properties and photocatalytic activities of green synthesized ZnO nanostructures using different ginger extract concentrations
Scientific Reports(2024)
^مریم علیان نژادی*, 9911401007, محدثه جمالی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
شبیه سازی درمان سرطان کبد با استفاده از امواج مایکروویو
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^مریم علیان نژادی*, 9111332018
مدلسازی تئوری هایپرترمی با HIFU در سرطان سینه
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^مریم علیان نژادی*, ^معصومه فائز
تاثیر غلظت نانومیله های طلا بر درمان سرطان کبد با لیزر Nd-YAG
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^مریم علیان نژادی*, 9111332008
بررسی تئوری درمان تومرهای سرطانی کبد با روش کندگی امواج مایکروویو بینابینی
سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات(2016-10-27)
^مریم علیان نژادی*, 9111332018
آنالیز عددی کندگی رادیویی تومور سرطان کبد در مجاورت رگ
سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات(2016-10-27)
^مریم علیان نژادی*, مهدی جوانبخت
تاثیر فراصوت بر کیفیت مواد غذایی مایع
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی(2018-04-25)
^معصومه فائز*, زهره حمیدی اصفهانی, ^مریم علیان نژادی
تاثیر گرمای متابولیسم بر تخریب رادیویی با الکترود سوزنی
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران(2018-04-24)
^مریم علیان نژادی*, 9211332004
سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانومیله های اکسید تنگستن رشدیافته به روش هیدروترمال در دمای پایین
کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
9412338002, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, 9611340001, ^مریم علیان نژادی
درمان سرطان پستان با امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا
اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین(2018-09-05)
^لیلا نادری, ^معصومه فائز, ^مریم علیان نژادی*
ایجاد باران مصنوعی با استفاده از پالس¬های لیزر فوق کوتاه با توان بالا
اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین(2018-09-05)
^مریم علیان نژادی*, 9321333024
مقایسه استخراج ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی های از گیاهان دارویی با کمک امواج فراصوت و روش مرسوم
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^معصومه فائز*, ^مریم علیان نژادی
Investigation on effects of various deposition times on physical properties of manganese oxide thin film prepared by spin coating method
Second International Conference on image Modern Technologies in Sciences / دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
9511339017, ^نفیسه معماریان*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^مریم علیان نژادی
بهینه سازی مشخصه های امواج فراصوت در استخراج ترکیبات زیست فعال از گیاهان دارویی با کمک امواج فراصوت
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2019-09-17)
^معصومه فائز*, ^مریم علیان نژادی
بررسی نظری تاثیر دمای چشمه بر لایه نشانی مس به روش لایه¬نشانی فیزیکی (PVD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
بررسی نظری تاثیر دمای سطح زیرلایه در لایه نشانی طلا به روش لایه¬نشانی فیزیکی (PVD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
سنتز و مشخصه یابی ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسیدتنگستن رشد یافته به روش سل- ژل
بیست و ششمین کنفرانس ملی اپتیک وفوتونیک و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2020-02-04)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
سنتز نانوذرات زیست سازگار ZnO به عنوان عامل کارآمد حساس به نور برای درمان سرطان با روشی ساده و کم هزینه
اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران(2020-10-22)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Green synthesis of tin oxide nanoparticles for application in medicine and industry
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو(2021-02-17)
9821401001, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
بررسی نظری تأثیر هندسه محفظه لایه نشانی بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
تاثیر توان تابش HIFU بر درمان غیرتهاجمی سرطان کبد
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
^مریم علیان نژادی*, طناز پرهیزگاری
اثر تابش لیزر اگزایمر بر ساختاردهی لایه نازک طلا-نقره
بیست و هشتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2022-02-01)
9811401008, سمیه پناهی‌بخش*, ^مریم علیان نژادی
سنتز سبز نانوساختار اکسید مس به کمک عصاره میخک و بررسی اثر کلسینه کردن بر خواص ساختاری و اپتیکی آن
شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2023-01-25)
40011531003, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
تاثیر عصاره زنجبیل بر خواص اپتیکی نانوساختار اکسید روی
بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،(2023-02-28)
9911401007, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
تاثیر عصاره زنجبیل بر مقاومت مکانیکی و پایداری هیدرودینامیکی نانوساختار اکسید روی
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911401007, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوسیم های W18O49 به روش هیدروترمال
سومین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در علوم(2023-05-18)
9911401002, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
نانوزیست حسگر نوری مبتنی بر نانومیله نقره برای تشخیص سرطان دهان
سی و نهمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1402(2023-08-28)
9911401003, ^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
بررسی اثر کلسینه کردن بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید مس سنتز شده با عصاره میخک و پلی وینیل پیرولیدن (PVP)
سی و نهمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1402(2023-08-28)
40011531003, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
اثر شعاع ذرات سلیکون بر پراکندگی رامان ارتقایافته سطحی و فلورسانس ارتقایافته
سی امین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک(2024-01-29)
40011401002, ^مریم علیان نژادی*, ^لیلا نادری, ^مهدی سویزی
تولید نانوذرات سطحی نیکل با برهمکنش پالس لیزر نانوثانیه با لایه نازک نیکل
سی امین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک(2024-01-29)
40011401003, ^مریم علیان نژادی*, سمیه پناهی‌بخش
اثر تعداد پالس لیزر اگزایمر بر تشکیل نانوساختارهای پلاسمونی دوفلزی نیکل-آلومینیوم
سی امین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک(2024-01-29)
40011401007, سمیه پناهی بخش*, ^مریم علیان نژادی
مطالعه تكنيكها و اثرات ميدانهاي كوانتومي، سنتز و مشخصه يابي نانوذرات، نانوكامپوزيت ها و نقاط كوانتومي مبتني بر آلومينا
قلي زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1402/12/23) ، مقطع : دكتري
رشد و مشخصه يابي اپتيكي و ساختاري نانوساختارهاي متخلخلZIF-8 ، ZIF-67 و كامپوزيتهاي دوفلزي ZIF-8/ ZIF-67
وطني پونه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي در توليد تصاوير و فيلمهاي سه بعدي با تمركز بر روش آناگليف
مرادعليان مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه¬يابي ساختاري و اپتيكي نانوكامپوزيتهاي اكسيد موليبدن/اكسيد روي
ميرصناعي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانوساختارهاي SnO2 و بررسي تاثير برهمكنش ليزر و اين نانوساختارها بر سلول هاي سرطاني
حيدري مونا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل نظري زيست¬حسگرهاي ليزري
اميرجان فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي درمان هم-افزاينده فتوترمال و فتوديناميك مبتني بر نانولوله¬هاي TiO2 تزيين-شده با نانوذرات نقره
الشويلي عمار(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير ليزرهاي مختلف و نانولوله¬هاي TiO2 بر سلول¬هاي سرطاني
الشمري ماهر(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي ويژگي هاي اپتيكي نانوساختارهاي دوفلزي نقره و يك فلز غيرنجيب براي حسگرهاي تشديد پلاسمون سطحي موضعي
نارنجي الهام(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي ويژگي هاي اپتيكي نانوساختارهاي دوفلزي نقره و يك فلز غيرنجيب براي حسگرهاي تشديد پلاسمون سطحي موضعي
نارنجي الهام(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير زيرلايه بر تشديد پلاسمون سطحي فلز طلا
درخشان عرفان(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير زيرلايه بر تشديد پلاسمون سطحي فلز طلا
درخشان عرفان(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي برهمكنش نور LED با نانوساختارهاي اكسيد روي براي درمان سرطان به روش فتوديناميك
شيخي سميه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي اكسيد تنگستن و بررسي تاثير ليزر بر اين نانوساختارهاي اكسيد فلزي براي كاربرد در درمان سرطان با روش غيرتهاجمي
عباسپور محبوبه(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري و شبيه سازي لايه نشاني تبخير حرارتي لايه هاي نازك رسانا
علي پورزردكوهي جواد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن به روش هيدورترمال
احمديان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار زماني ثانويه هاي ميون و الكترون در بهمن هاي گسترده هوايي پرتو هاي كيهاني
ملك زادگان آرمان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت لايه هاي نازك نانوساختار اكسيد منگنز به روش پوشش دهي چرخشي
بهادري عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فیزیک لیزر
فیزیک لیزر
نیم رساناهای آمورف
نیم رساناهای آمورف
آزمایشگاه لیزر: مبانی نظری و دستور کار
آزمایشگاه لیزر: مبانی نظری و دستور کار

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
m_aliannezhadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533290

فرم تماس